"); Opcje kontroli dostępu do systemów zdalnego sterowania | Tele Radio

Opcje kontroli dostępu do systemów zdalnego sterowania

Blog • Posted on May 6, 2021 at 11:11 am

Nadajniki, które są używane do sterowania ciężkim sprzętem, dźwigami lub innymi maszynami przemysłowymi, są czasami pozbawione nadzoru, co daje okazję do nieuprawnionego lub niewłaściwego użycia. Aby temu zapobiec, Tele Radio oferuje szereg opcji, które można dodać za pomocą sprzętu lub oprogramowania. Każda z nich może być wykorzystana do zapewnienia dodatkowego zabezpieczenia, poprzez przyznanie pełnego lub tylko częściowego dostępu do nadajnika bądź jego funkcji.

Przykładowo, przełącznik kluczykowy w pozycji OFF może uniemożliwić korzystanie z nadajnika lub, jeśli jest to wymagane, ograniczyć dostęp tylko do niektórych funkcji. Kiedy przełącznik kluczykowy jest w pozycji ON, zapewnia pełny dostęp do przycisków i opcji, które w innym przypadku byłyby niedostępne (np. tryb konserwacji lub przyciski obejścia serwisowego). Taką samą funkcjonalność można osiągnąć za pomocą kodów PIN.

Przełącznik kluczykowy

Przełączniki kluczykowe są dostępne dla większości nadajników Tele Radio. Uniemożliwiają włączenie pilota poprzez odłączenie zasilania.

Mogą być również sprzężone z oprogramowaniem i służyć do zapewnienia ograniczonej kontroli dostępu.

Kody PIN

Kody PIN mogą być stosowane jako alternatywa dla przełączników kluczykowych. Aktywacja nadajnika odbywa się poprzez wprowadzenie czterocyfrowego kodu PIN.

Użycie oprogramowania może dać ograniczony lub częściowy dostęp do przycisków/funkcji zdalnego sterowania, które w innym przypadku są zablokowane za pomocą kodu PIN.

Dostęp zbliżeniowy

Dostęp zbliżeniowy wymusza uruchomienie nadajnika w pewnej odległości od odbiornika i konieczność działania we wcześniej ustalonej strefie.

Nadajnik wyłączy się jeśli zostanie użyty poza ustawioną strefą działania. Możliwe jest również automatyczne usuwanie ostatnio wybranego odbiornika z pamięci nadajnika po skończeniu pracy – powoduje to konieczność ponownego świadomego wyboru maszyny przed kolejnym użyciem.

Funkcjonalność kodów PIN

Przykłady użycia przełączników kluczykowych

Back