"); Bezpieczna i bezprzewodowa praca dzięki technice DSSS | Tele Radio

Bezpieczna i bezprzewodowa praca dzięki technice DSSS

Blog • Posted on June 15, 2021 at 1:24 pm

Zapotrzebowanie na bezprzewodowe nadajniki sterowania radiowego i podobne produkty gwałtownie rośnie. Jest to logiczne, gdyż dzięki zdalnej obsłudze maszyn i urządzeń praca staje się łatwiejsza i bezpieczniejsza. Przyzwyczajeni do korzystania z systemów zdalnego sterowania, rzadko zastanawiamy się jak ważne jest bezbłędne połączenie między nadajnikiem a odbiornikiem. Zawdzięczamy je sprytnie rozproszonemu sygnałowi radiowemu.

Tele Radio jest ekspertem w dziedzinie bezpiecznych urządzeń sterowania radiowego. Systemy bezprzewodowe wykorzystywane są w sterowaniu procesami, na morzu, w zautomatyzowanych systemach dostępu, transporcie międzynarodowym, obsłudze dźwigów i wciągarek oraz w wielu innych zastosowaniach. Bezpieczeństwo jest dla Tele Radio kluczowe i brane pod uwagę w pierwszej kolejności przy opracowywaniu i rozwijaniu produktów, które spełniają najwyższe możliwe standardy bezpieczeństwa. Wszystko po to, aby połączenie nadajnik-odbiornik działało bez zarzutu, czy to na powszechnie stosowanym paśmie 2,4 GHz, czy na innych częstotliwościach.

Płynna i nieskomplikowana komunikacja

Ze względu na zwiększone wykorzystanie bezprzewodowych nadajników, 16 kanałów pasma 2,4 GHz czasami przypomina autostradę dla ruchu radiowego. Aby każdy na tej autostradzie pozostał na „swoim pasie”, Tele Radio używa technik takich jak DSSS (ang. Direct Sequence Spread Spectrum), czyli bezpośredniego modulowania nośnej sekwencją kodową. W skrócie polega to na tym, że wąskopasmowy sygnał między nadajnikiem i odbiornikiem, który jest podobny do Wi-Fi, przekształcany jest na sygnał o widmie kilkakrotnie szerszym, dzięki czemu wysyłane polecenia niemal zawsze docierają.

Technika DSSS jest wykorzystywana w naszych nadajnikach Panther i Puma.

Zalety rozpraszania widma

Rozpraszanie widma jest formą komunikacji bezprzewodowej, w której emitowany sygnał jest celowo rozproszony w określonym zakresie częstotliwości. W rezultacie, wszystkie rozproszone sygnały wykorzystują razem większą szerokość pasma niż informacja, którą zawierają. Powstały sygnał jest podobny do szumu, który jest trudny do wykrycia i przechwycenia. Ze względu na szerokie widmo sygnału informacyjnego, do odbiornika prawie zawsze dociera wystarczająca ilość informacji, dzięki czemu instrukcje przekazywane za pośrednictwem nadajnika są realizowane bez zakłóceń i błędów. Ważne jest również to, że praca systemów jest praktycznie niezakłócona przez sygnał rozproszony między nadajnikiem a odbiornikiem. Dzięki temu technologia DSSS idealnie nadaje się do środowisk pracy, w których wymagana jest największa niezawodność oraz tam, gdzie wykorzystuje się większą ilość systemów sterowania i przykładowo stacji Wi-Fi. Dzięki takiej formie emitowania sygnału możemy bezproblemowo i w pełni bezpiecznie pracować z bezprzewodowymi pilotami Tele Radio.

Back