"); MINING, DEMOLITION AND RECYCLING | Tele Radio

GÓRNICTWO, ROZBIÓRKI I RECYKLING

Niezależnie od okoliczności, zawsze możesz liczyć na stabilny sygnał między nadajnikiem a maszyną. 

Świat górnictwa, rozbiórki i recyklingu może być bardzo wymagający. Obróbka twardych materiałów wymaga użycia potężnych maszyn i doskonałego sprzętu. Zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom ma kluczowe znaczenie.

Twoi pracownicy muszą być pewni tego, że sposób, w jaki obsługują swój sprzęt jest bezpieczny i że urządzenia będą nieprzerwanie działać w zapylonych i wilgotnych warunkach. Tele Radio jest więc idealnym partnerem. Dzięki naszym nadajnikom każda maszyna może być obsługiwana z bezpiecznej odległości. Są trwałe, odporne na kurz i wodę oraz dzięki swojej elastyczności, łatwe w instalacji. Istotne jest również to, że nasi przedstawiciele na całym świecie są gotowi do pomocy technicznej, rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb, instalacji oraz napraw. Praca nie powinna stać w miejscu!  

Certyfikaty bezpieczeństwa naszych nadajników sterowania radiowego są zawsze niezależnie weryfikowane. W ten sposób możemy zapewnić, że bezpieczeństwo pracowników jest zawsze zagwarantowane.

APLIKACJE

Aby dać wyobrażenie o możliwościach sterowań radiowych, poniżej przedstawiamy kilka przykładowych zastosowań:

ZAGĘSZCZARKI

Zagęszczarka jest maszyną lub mechanizmem używanym do zmniejszenia rozmiaru materiału, takiego jak odpady lub biomasa, poprzez ich sprasowanie w celu transportu i dalszego recyklingu, i może być obsługiwana za pomocą zdalnego sterowania dla bezpieczeństwa operatora.

PRZENOŚNIKI GÓRNICZE

Istnieje wiele rodzajów przenośników, które są arteriami operacji wydobywczych i mają kluczowe znaczenie w transporcie materiałów. Jeśli przenośniki przestają działać, przestaje działać cała kopalnia. W takich sytuacjach kluczowy jest niezawodny system zdalnego sterowania radiowego.

KRUSZARKI SKAŁ

Kruszarki do skał i przesiewacze to duże maszyny do przetwarzania dużych skał na elementy mniejszych rozmiarów. Zdalne sterowanie radiowe idealnie sprawdza się do kontrolowania podstawowych funkcji tych maszyn oraz ich ruchu.

APLIKACJE

Zgodnie z Twoimi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i funkcjonalności

Wyboru właściwego systemu sterowania radiowego do danego zastosowania najlepiej dokonać w porozumieniu z pracownikami Tele Radio. Dostarczamy różne nadajniki o specyficznych cechach. Podczas dobierania systemu sterowania trzeba wziąć pod uwagę trzy następujące kwestie:

Poziom bezpieczeństwa

Nasze nadajniki są bezpieczne, a wiele z nich posiada niezależne certyfikaty bezpieczeństwa. Oznacza to, że prawidłowe działanie przycisku awaryjnego zatrzymania zostało przetestowane i zweryfikowane przez zewnętrzną, niezależną stronę. Jeśli zależy ci na zminimalizowaniu ryzyka obrażeń podczas użytkowania maszyn, najlepiej wybrać system sterowania z niezależnym certyfikatem bezpieczeństwa. Natomiast jeśli Twoja aplikacja nie zagraża bezpieczeństwu operatorów, odpowiednie będą nadajniki bez tego certyfikatu. 

Przyciski lub joysticki

Dzięki zastosowaniu przycisków, nadajnik jest bardziej poręczny, ale z pewnością nie mniej precyzyjny w sterowaniu. Przykładowo, nadajnik z przyciskami proporcjonalnymi jest tak precyzyjny jak nadajnik typu joystick. Wciskanie przycisku proporcjonalnego głębiej zwiększa stopień działania danej funkcji. Nadajnik joystickowy jest większy, ale oferuje więcej opcji dostosowania, na przykład dzięki zastosowaniu specjalnych przycisków, przełączników i joysticków łopatkowych.

Informacja zwrotna/Feedback

Niektóre nadajniki mogą odbierać informacje zwrotne od sterowanego odbiornika. W zależności od systemu, informacje te mogą być przekazywane za pomocą diod LED na nadajniku lub na wyświetlaczu. Na przykład, podczas sterowania dźwigiem można wykorzystać wyświetlacz do wyświetlania informacji takich jak ciężar podnoszonego ładunku lub sygnały ostrzegawcze. Funkcja ta będzie miała mniejsze znaczenie w przypadku mniej skomplikowanych zadań, takich jak włączanie wieży oświetleniowej lub pompy. 

Przeczytaj również Sterowanie radiowe w górnictwie oraz Sterowanie radiowe w maszynach do recyklingu