GRUVE, RIVING OG GJENVINNING

Uavhengig av omstendighetene kan du alltid regne med et stabilt signal mellom senderen og maskinen.

Miljøet ved gruvedrift, riving og gjenvinning kan være svært utfordrende. Bearbeiding av harde materialer krever kraftig maskineri og utmerket utstyr. Det er viktig at de ansatte er sikre.

Av hensyn til de ansattes sikkerhet må de ansatte kunne stole på at verktøyet vil fortsette å fungere under støvete og fuktige forhold. Derfor er radiostyringen fra Tele Radio perfekt til disse arbeidsområdene. Med våre sendere kan alle maskinene betjenes fra sikker avstand. Senderene er robuste, støv- og vanntette. Med den innebygde fleksibiliteten i produktene våre, er installasjonen enkel. Det er også en ekstra sikkerhet at vårt verdensomspennende nettverk av kontorer er klare til å hjelpe deg med råd, skreddersydde løsninger, installasjon og tilbehør eller reparasjoner. Fordi arbeidet ditt ikke skal stagnere!

Sikkerhetssertifiseringene til våre sendere har alltid vært uavhengig sertifiserte. På denne måten kan vi forsikre deg om at sikkerheten til dine ansatte alltid er garantert.

APPLIKASJONER

For å gi en idé om alle mulighetene, har vi noen eksempler på bruksområder og deres typiske produkter nedenfor:

KOMPRIMATORER

En komprimator er en maskin eller mekanisme som brukes til å redusere størrelsen på materiale, som for eksempel avfallsmateriale, eller biomasse gjennom komprimering for transport og videre resirkulering. Disse kan betjenes med radiostyring for operatørsikkerhet.

GRUVETRANSPORTBÅND

Det finnes mange slags transportbånd; rørtransportbånd, anleggstransportbånd, landtransportbånd, underjordiske transportbånd, flyttbare og uttrekkbare transportbånd. De er en hovedpulsåre i gruvedriften og er avgjørende for bevegelse av materiale gjennom systemet. Hvis transportbåndene slutter å fungere, stopper hele gruven også. For slike arbeidssituasjoner er et pålitelig radiostyringssystem nøkkelen.

STEINKNUSERE

Steinknusere og sikter er store maskiner for å gjøre store steiner om til et mindre produkt. Ideelt radiostyrt av en operatør for grunnleggende funksjoner og bevegelse.

Your preferences regarding safety and functionality

The choice of the right transmitter for your application is best made in consultation with Tele Radio employees. We supply different transmitters with specific properties. The following three things are essential for your choice:

Safety level

Our transmitters are safe, with many types having independent safety certification. This means that the correct functioning of the safety button has been tested and verified by an external, independent party. It is recommended to choose a system with an independent safety certification if you want to minimize the risk of injury when using machinery. No security risk? Then you can choose a transmitter without certification. 

Buttons or joysticks

With the use of buttons, a transmitter is more manageable, but certainly not less precise in its control. For example, a transmitter with proportional pushbuttons resembles the precision of a joystick transmitter. By further pressing the button, the degree of actuation increases. A joystick transmitter is larger but offers more options for customization in the form of special buttons, switches, and paddles, for example.

Feedback information

Certain transmitters can receive information back from a controlled receiver. Depending on the system, the information is visible utilizing LEDs on the transmitter or via a display. For example, when controlling a crane, it is possible to use the display to show information like the lifting weight or warning signs. This function will be less relevant for less complicated tasks like truck winches.