GRUVE, RIVING OG GJENVINNING

Uavhengig av omstendighetene kan du alltid regne med et stabilt signal mellom senderen og maskinen.

Miljøet ved gruvedrift, riving og gjenvinning kan være svært utfordrende. Bearbeiding av harde materialer krever kraftig maskineri og utmerket utstyr. Det er viktig at de ansatte er sikre.

Av hensyn til de ansattes sikkerhet må de ansatte kunne stole på at verktøyet vil fortsette å fungere under støvete og fuktige forhold. Derfor er radiostyringen fra Tele Radio perfekt til disse arbeidsområdene. Med våre sendere kan alle maskinene betjenes fra sikker avstand. Senderene er robuste, støv- og vanntette. Med den innebygde fleksibiliteten i produktene våre, er installasjonen enkel. Det er også en ekstra sikkerhet at vårt verdensomspennende nettverk av kontorer er klare til å hjelpe deg med råd, skreddersydde løsninger, installasjon og tilbehør eller reparasjoner. Fordi arbeidet ditt ikke skal stagnere!

Sikkerhetssertifiseringene til våre sendere har alltid vært uavhengig sertifiserte. På denne måten kan vi forsikre deg om at sikkerheten til dine ansatte alltid er garantert.

Gruvearbeider med joystick radiostyring

Feilsikker operasjon

Sikkerhetsrelé(er) kutter utenfor rekkevidde, dødt batteri, ødelagt sender etc. Uavhengige sertifiserte sikkerhetsnivåer.

Støv- og vannbeskyttelse

Våre sendere er ekstremt robuste. Noen er IP65 og de fleste er IP67-sertifisert.

Service

Kunder over hele verden stoler på merkevaren vår. Vi tilbyr utmerket service og skreddersydde løsninger.

APPLIKASJONER

For å gi en idé om alle mulighetene, har vi noen eksempler på bruksområder og deres typiske produkter nedenfor:

KOMPRIMATORER

En komprimator er en maskin eller mekanisme som brukes til å redusere størrelsen på materiale, som for eksempel avfallsmateriale, eller biomasse gjennom komprimering for transport og videre resirkulering. Disse kan betjenes med radiostyring for operatørsikkerhet.

GRUVETRANSPORTBÅND

Det finnes mange slags transportbånd; rørtransportbånd, anleggstransportbånd, landtransportbånd, underjordiske transportbånd, flyttbare og uttrekkbare transportbånd. De er en hovedpulsåre i gruvedriften og er avgjørende for bevegelse av materiale gjennom systemet. Hvis transportbåndene slutter å fungere, stopper hele gruven også. For slike arbeidssituasjoner er et pålitelig radiostyringssystem nøkkelen.

STEINKNUSERE

Steinknusere og sikter er store maskiner for å gjøre store steiner om til et mindre produkt. Ideelt radiostyrt av en operatør for grunnleggende funksjoner og bevegelse.

Dine preferanser for sikkerhet og funksjonalitet

Valget av riktig sender for din applikasjon gjøres best i samråd med Tele Radio sine ansatte. Vi leverer forskjellige sendere med spesifikke egenskaper. Følgende tre ting er avgjørende for ditt valg:

Sikkerhetsnivå

Våre sendere er sikre, med mange modeller som har uavhengig sikkerhetssertifisering. Dette betyr at stoppknappens funksjon er testet og verifisert av en ekstern, uavhengig part. Det anbefales å velge et system med uavhengig sikkerhetssertifisering dersom man ønsker å minimere risikoen for skade ved bruk av maskiner. Ingen sikkerhetsrisiko? Da kan du velge en sender uten sertifisering.

Knapper eller joystick

Med bruk av trykknapper er en sender mer håndterlig, men absolutt ikke mindre presis. En sender med proporsjonale trykknapper har, for eksempel, presisjonen til en joysticksender. Ved å trykke lengre inn på knappen, øker graden av aktivering. En joysticksender er større, men har for eksempel flere muligheter for tilpasning i form av spesialknapper, brytere og spaker.

Tilbakemeldingsinformasjon

Enkelte sendere kan motta informasjon tilbake fra en kontrollert mottaker. Avhengig av systemet, kan du få informasjonen synlig ved hjelp av lysdioder på senderen eller via et display. Når du styrer en kran, er det for eksempel mulig å bruke displayet til å vise informasjon som løftevekt eller varsler. Denne funksjonen vil være mindre relevant for mindre kompliserte applikasjoner, som lastebilvinsjer.