TELE RADIO SENDERE OG MOTTAKERE ER KJENT FOR Å MØTE HØYE IP-KRAV

Uncategorized @nb • Posted on mars 28, 2022 at 10:25 am

Du kan stå ute i kraftig regn helt uten at du trenger å bekymre deg for om senderen til Tele Radio vil fungere under disse værforholdene. Det er heller ikke nødvendig å bekymre seg for det, fordi Tele Radio-senderne har et minimumskrav til beskyttelsesnivå IP65. Med andre ord, i henhold til internasjonale avtaler, er senderen ikke bare fullstendig beskyttet mot (støv)inntrenging, men tåler også betydelig vannsprut. La oss også forklare nøyaktig hva beskyttelsesnivå IP65 står for.

Med IP-verdi kan produsenter indikere i hvilken grad deres produkt er beskyttet mot eksterne forhold. Dette kan være støv og skitt, men også skarpe gjenstander eller vannsprut. Dette er svært viktig for brukere som ofte jobber i miljøer med sikkerhetsrisikoer knyttet til drift.

Bokstavene IP står for ‘International Protection’ eller ‘Ingress Protection’, der ‘Ingress’ betyr ‘inntrenging’. Det er en internasjonal kode som står for sikkerhetsnivået til elektriske apparater. Disse apparatene kan variere fra baderomsbelysning til sendere og mottakere i Tele Radio-systemene.

Pålitelig i alle slags værfohold!

Tosifret IP-system

IP-systemet bruker to sifre. Det første sifferet indikerer graden av beskyttelse mot faste materialer, støv og skitt. Dette er angitt på en skala fra 0 til 6, der ‘0’ står for ingen beskyttelse i det hele tatt og ‘6’ står for fullstendig beskyttelse, spesielt mot penetrering av (skarpe) gjenstander.

Det andre sifferet indikerer graden av beskyttelse mot inntrenging av flytende stoffer. Denne graden er spesifisert med en skala fra 0 til 9, der ‘0’ igjen står for ingen beskyttelse i det hele tatt og ‘9’ for fullstendig beskyttelse mot væskeinntrengning. IP68 er høyest mulig verdi innenfor den internasjonalt definerte IP-klassifiseringen i DIN EN 60529.

IP-grad på våre sendere og mottakere

Tele Radio sine sendere og mottakere er ekstremt holdbare og oppfyller alltid IP65, og noen ganger til og med IP67, standarder. I begge tilfeller er utstyret klassifisert som vanntett. IP65 gir kun beskyttelse mot lavtrykksvannstråler, mens IP66 også beskytter mot høytrykksvannstråler. Tele Radio-sendere med IP65 gir derfor mer enn tilstrekkelig beskyttelse mot sprut av regnvann eller å bli mistet i en sølepytt. For mottakerne er det en litt annen situasjon. Disse skal ikke bare tåle kraftig regn, men også tåle høytrykkspyling av maskinene de er festet og montert på. Derfor har de IP67-grad. Vi mener at det er veldig viktig at våre radiostyringssystemet også kan betjenes trygt under ekstreme (vær)forhold.

Daglig bruk

For å rengjøre maskiner og utstyr, for eksempel i næringsmiddelindustrien, brukes det ofte høytrykksspyling. En høy IP-grad er derfor av veldig viktig. En kunde må alltid kunne stole på at produktene våre oppfyller disse kravene. IP-graden til operativsystemene våre tilsvarer derfor alltid IP-verdiene til miljøet de skal brukes i.

FOR Å SE VÅRE PRODUKTER

Back