OPPSTARTSGUIDE FOR TEQ JOYSTICKSENDERE

Under finner du oppstartsguide for å enkelt komme i gang med ditt system.

TEQ-systemet er alle joysticksendere våre. I noen brosjyrer og oppstartsguider er disse også omtalt som Tiger og Puma, disse har endret navn til PrimaTEQ (tidligere Tiger T12), VersaTEQ (tidligere Puma) og SupraTEQ (tidligere Puma).

PrimaTEQ T12:

SupraTEQ T24:

VersaTEQ T26:

Trenger du instruksjonsvideoer?
Trykk på lenken under, så kommer du direkte inn på vår kanal på YouTube.
Finn modellnavnet på sølvetiketten på baksiden av senderen eller på siden av mottakeren.

https://www.youtube.com/@teleradioremotecontrol4020/videos