Frit-fall-sensor

Produkter • Posted on mars 8, 2021 at 2:10 pm

Har det skjedd at du har mistet din Tele Radio TEQ-joysticksender i bakken? Slapp
helt av, det kan skje alle! Tele Radio TEQ-sendere tåler nemlig hard bruk. Disse senderne er utviklet på en sånn måte at den tåler ganske harde fall. De har ikke bare en veldig robust kapsling, men for å kunne gi deg ekstra sikkerhet, er de også utstyrt med en fritt-fall-sensor.

TEQ-joysticksenderne har et akselerometer, også kalt fritt fall-sensor. Denne måler det «frie fallet» på senderen. Hvis akselerometeret detekterer at senderen faller, vil den umiddelbart aktivere stoppfunksjonen. Hvordan senderen videre skal reagere på et fritt fall, kan programmeres i forhold til applikasjonen den brukes på.

I mange verksteder flytter man gjerne tyngre objekter, som betongblokker eller båter med en traverskran. Det kan fort oppstå en situasjon der føreren av kranen kan slippe senderen i gulvet mens den tunge lasten fortsatt henger i kranen.

For å sikre at senderen ikke bare slipper en funksjon som er satt i gang, i dette tilfellet; holde oppe en tung gjenstand idet senderen faller i bakken, vil akselerometeret detektere dette og sikre at funksjonen fortsetter å holde seg inne.

Akselerometeret sikrer også at andre knapper og/eller brytere på senderen ikke aktiveres ved en feil når senderen treffer bakken. Dette gir økt sikkerhet på arbeidsplassen!

Ønsker du å vite mer om senderen og hvordan den kan tilpasses deres ønsker
og behov? Vår salgsavdeling gir deg gjerne tips og råd for riktig radiostyring.
Kontakt oss for mer informasjon her.

Back