Tiger G2, sändare, 8x2-stegsknappar, PLe, SIL3 | Tele Radio