"); Nadajnik Tiger G2 – 8 przycisków dwustopniowych – PLe, SIL3