Easy Silage BV - Övertäckningssystem | Framgångshistora | Tele Radio

Easy Silage – Övertäckningssystem för silos

Easy Silage BV är specialiserade på övertäckning av silos för ensilage. Företaget är placerat i Dearsum, centralt beläget i Frieslandprovinsen, känd som Nederländernas största mejeriprovins.

Easy Silages övertäckningssystem passar för upp till 100 meter långa och 25 meter breda plansilos. Arbetet radiostyrs med hjälp av ett Panther-system från Tele Radio. Eftersom alla gårdar arbetar på olika sätt, är övertäckningssystemen utformade för att kunna specialanpassas. Det finns tre varianter av applikationen: det skenburna systemet, vinschsystemet och portalsystemet.

Flexibelt system

Sken- och vinschsystemen passar i princip vilken silo som helst. Maskinen med rullmekanismen går längs med kanalen. Radiomottagaren fastmonteras på siloväggen med hjälp av särskilda konsoler. Vinschsystemet kan tillämpas på ett flertal silos, tack vare en specialdesignad kontaktyta. Med hjälp av en traktor eller teleskoplastare, kan användaren enkelt flytta övertäckningsmaskinen från den ena silon till den andra.

Ersätter en fast kontrollpanel

Kunden bytte från fasta kontroller till radiostyrning, eftersom det ger användaren en bättre översikt över arbetet, vilken annars hade varit begränsad från den ursprungliga placeringen av kontrollpanelen. Tele Radio BV beräknas leverera minst 40 system till Easy Silage BV om året.