"); LIFTING & CRANES | Tele Radio

SUWNICE I DŹWIGI

Zdalne sterowanie suwnicami i urządzeniami dźwignicowymi

Precyzyjne i bezpieczne sterowanie urządzeniami branży dźwignicowej ma kluczowe znaczenie. Dzięki szerokiej gamie naszych nadajników możemy zaoferować najlepszą możliwą obsługę, czyli pracę z bezpiecznej odległości, z najwyższą precyzją i bez ograniczeń sterowania przewodowego.

Twoi pracownicy muszą być pewni tego, że sposób w jaki obsługują swój sprzęt jest bezpieczny niezależnie od warunków otoczenia. Tele Radio jest idealnym partnerem oferującym rozwiązania zdalnego sterowania – niezależnie od tego czy chcesz obsługiwać swoje urządzenie dźwignicowe przy pomocy nadajnika mini mieszczącego się w kieszeni, czy naszego największego i solonego nadajnika typu joystick do ciężkich zastosowań.

Dzięki naszym nadajnikom możesz obsługiwać swoje urządzenia z bezpiecznej odległości, z dużą dokładnością i bez przeszkód w postaci przewodów lub ograniczonego pola widzenia. Nasze komponenty są solidne, trwałe, odporne na kurz i wodę. Zapewniamy stabilny sygnał pomiędzy nadajnikiem a urządzeniem w każdych warunkach. Oferujemy nadajniki o różnych poziomach bezpieczeństwa, które są niezależnie weryfikowane. Produkty Tele Radio charakteryzują się dużą elastycznością, co ułatwia ich instalację. Istnieje możliwość wymiany zagubionych lub uszkodzonych nadajników. Dzięki Tele Radio bezpieczeństwo Twoich pracowników jest zawsze zagwarantowane.

APLIKACJE

Aby dać wyobrażenie o możliwościach sterowań radiowych, poniżej przedstawiamy kilka przykładowych zastosowań:

ŻURAWIE WIEŻOWE

Żurawie wieżowe bez kabiny operatora wykorzystują wyłącznie zdalne sterowanie, między innymi od Tele Radio. Zaletą korzystania z nadajników sterowania radiowego Tele Radio jest to, że dostarczane są z wymaganymi w wielu krajach certyfikatach PLd i PLe dla zastosowań związanych z podnoszeniem ładunków i ludzi.

WCIĄGNIKI ELEKTRYCZNE

Typowy wciągnik to łańcuchowe urządzenie podnoszące do lżejszych ładunków o masie do około 5000 kg, zwykle używane do podnoszenia na stacjonarnych stanowiskach pracy. Dzięki zdalnemu sterowaniu operator może uniknąć pracy zbyt blisko ładunku i pracować w bardziej korzystnej ergonomicznie pozycji.

SUWNICE ELEKTRYCZNE

Elektryczne suwnice pomostowe to duże belki ładunkowe poruszające się po szynach w dachu magazynu. Suwnice te podnoszą ładunki o masie od kilku ton do 100 ton metrycznych lub więcej.

APLIKACJE

Zgodnie z Twoimi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i funkcjonalności

Wyboru właściwego systemu sterowania radiowego do danego zastosowania najlepiej dokonać w porozumieniu z pracownikami Tele Radio. Dostarczamy różne nadajniki o specyficznych cechach. Podczas dobierania systemu sterowania trzeba wziąć pod uwagę trzy następujące kwestie:

Poziom bezpieczeństwa

Nasze nadajniki są bezpieczne, a wiele z nich posiada niezależne certyfikaty bezpieczeństwa. Oznacza to, że prawidłowe działanie przycisku awaryjnego zatrzymania zostało przetestowane i zweryfikowane przez zewnętrzną, niezależną stronę. Jeśli zależy ci na zminimalizowaniu ryzyka obrażeń podczas użytkowania maszyn, najlepiej wybrać system sterowania z niezależnym certyfikatem bezpieczeństwa. Natomiast jeśli Twoja aplikacja nie zagraża bezpieczeństwu operatorów, odpowiednie będą nadajniki bez tego certyfikatu. 

Przyciski lub joysticki

Dzięki zastosowaniu przycisków, nadajnik jest bardziej poręczny, ale z pewnością nie mniej precyzyjny w sterowaniu. Przykładowo, nadajnik z przyciskami proporcjonalnymi jest tak precyzyjny jak nadajnik typu joystick. Wciskanie przycisku proporcjonalnego głębiej zwiększa stopień działania danej funkcji. Nadajnik joystickowy jest większy, ale oferuje więcej opcji dostosowania, na przykład dzięki zastosowaniu specjalnych przycisków, przełączników i joysticków łopatkowych.

Informacja zwrotna/Feedback

Niektóre nadajniki mogą odbierać informacje zwrotne od sterowanego odbiornika. W zależności od systemu, informacje te mogą być przekazywane za pomocą diod LED na nadajniku lub na wyświetlaczu. Na przykład, podczas sterowania dźwigiem można wykorzystać wyświetlacz do wyświetlania informacji takich jak ciężar podnoszonego ładunku lub sygnały ostrzegawcze. Funkcja ta będzie miała mniejsze znaczenie w przypadku mniej skomplikowanych zadań, takich jak włączanie wieży oświetleniowej lub pompy. 

Przeczytaj również Sterowanie radiowe w urządzeniach transportu bliskiego