Løftemarkedet er stort og allsidig og det finnes mange forskjellige typer. Blant annet vinsjer for bil/båt/skogbruk, mobilkraner, tårnkraner, sving-/portalkraner, traverskraner, skipskraner, hydrauliske kraner, tårnkraner og mange flere. Felles for disse er at radiostyring vil gjøre jobben enklere og tryggere. Både fordi føreren av kranen eller vinsjen kan operere den på sikker avstand og kan stå der oversikten er best, men også fordi Tele Radio kan tilby en rekke andre sikkerhetsinnstillinger. Vi har radiostyring med sikkerhetsklasse Cat3/PLd og helt opp til SIL3/PLe.
Løftemarkedet er et stort og allsidig marked. Derfor vil vi gjerne dele det opp i følgende områder: