Løftemarkedet er et stort og allsidig marked. Derfor vil vi gjerne dele det opp i følgende områder: