Hrvatski

Lynx je sustav radio daljinskog upravljanja sa funkcijama povratne veze.

Lynx je razvijen za korisnike koji trebaju povratnu informaciju sa svoju opremu. I predajnik i njezina stacionarna jedinica rade u ‘’dvosmjernoj vezi’’, s vidljivom povratnom vezom preko LED-ica na predajniku. Lynx je posebno pogodan za upravljanje aplikacijama kod kojih trebate mogućnost očitanja i dobivanja povratne informacije. Kod strojeva, različitih tipova senzora i sl. Upravljajući sa Lynx radio daljinskim sustavom, vašoj aplikaciji osiguravate visoku razinu sigurnosti. Djelomično zato što svaki predajnik ima svoj jedinstveni ID od 4 milijarde dostupnih, a i dijelom zato što predajnik upozorava kada durabilnost baterije opada.

Lynx radi na frekvenciji od 2.4 GHz koja je prihvaćena u cijelom svijetu. Pruža vam siguran i snažan prijenos. Sustav je opremljen bipolarnim tranzistorima koji omogućavaju veću fleksibilnost, i komunicira putem serijske komunikacije (RS232, RS485, modbus) s vašim PC-om ili PLC-om. Potreban je dodatno razvijeni softver kako bi komunikacija između vašeg PC-a ili PLC-a funkcionirala.

Predajnici

Lynx predajnici dolaze u tri različite kombinacije od tri, šest i osam tipki. Također imaju i opciju sa pet LED-ova koji se mogu programirati tako da prikazuju određeni status rada. Predajnici dolaze sa stupnjom zaštite IP65.

Prijemnici

Lynx prijemnik se povezuje sa sučeljem stroja ili slično pomoću otvorenog kolektora. Dva Lynx prijemnika mogu se koristiti za tandemski rad dviju dizalica ili kao sustav za zaštitu od sudara dizalica prema DIN standardu DIN15011: 2011.

Lynx, prijemnik
2,4 GHz
LX-R2-1 / 100-000-220-64
Lynx, prijemnik
2,4 GHz
LXS-MN-CTC