Miksi kauko-ohjaus?

Kätevä mutta myös turvallinen

Langaton kaukosäädin on turvallisuuden ja mukavuuden kannalta keskeinen järjestelmä työkoneen ohjaamiseksi. Yksi sen ilmeisistä eduista on se, ettei sinun tarvitse kävellä edestakaisin koneen ja ohjauspaikan välillä. Näin voit myös ohjata työkonetta haluamastasi sijainnista kaapelien rajoitteiden sijaan. Langaton kauko-ohjain ei myöskään ole tielläsi samalla tavoin, kuin kaapelijärjestelmä olisi. Kaapeli heikentää työtä ja aiheuttaa turvallisuus- ja kompastumisvaaran ja myös alttiuden vaurioille ja korroosiolle. Työpäivän keskelle osuva kaapelin korjaus voi olla kallista ja aikaa vievää, puhumattakaan siitä, tapahtuuko se normaalin työajan ulkopuolella. Tuotantotilan kustannukset on syytä ottaa myös huomioon, mitkä monissa tapauksissa saattavat olla paljon enemmän kuin korjauskustannukset.

crane operator using Tele Radio remote

Toiminnallista vapautta ja mielenrauhaa

Langattomalla kauko-ohjaimella saat täydellisen liikkumavapauden puristimen, puunleikkuukoneen, korkeapainepumpun tai nostolaitteiston käytössä, sillä se on vakuutus siitä, että hätäpysäytys on aina ulottuvilla. Langaton kaukosäädin vaikuttaa merkittävästi työpaikan riskien vähentämiseen. Tele Radio asettaa monia turvaominaisuuksia. Varmistamme järjestelmämme korkeimpien teollisuusstandardien mukaiseksi varmistaaksemme, että kaikki toimii kovimmissa olosuhteissa. Järjestelmät, joilla on korkeimmat turvallisuusvaatimukset, on sertifioitu SIL3:lle, PLd:lle tai PLe:lle. Näissä järjestelmissä on turvareleitä, jotka toimivat samanaikaisesti varmistaaksesi, että pidät koneesi hallinnan aina turvallisella tasolla.

Towing a car with radop remote control from Tele Radio

Kuinka kauko-ohjain on todella turvallisempi kuin kaapeliohjaimet

Jokainen kone ja siihen liittyvä toiminta aiheuttaa virheellisen käytön riskin. Langattomalla kaukosäätimellä on kuitenkin runsaasti etuja perinteiseen kaapeliratkaisuun verrattuna. Edellä mainittujen etujen lisäksi järjestelmissämme on erilaiset turvaominaisuudet, kuten säädettävä “donitsi” -alue. Lähettimeen voidaan asettaa erityinen työalue, johon toiminta voi toimia. Esimerkiksi ei koneen välittömässä läheisyydessä – missä se on vaarallista – mutta ei liian kaukana, jos käyttäjällä ei ole riittävää näkyvyyttä. Langallisen ratkaisun avulla tällainen toiminto on vaikeaa, ellei mahdotonta saavuttaa.
Sen estämiseksi, että laitetta ohjataan luvattomalla lähettimellä tai että signaali keskeytyy; lähettimemme käyttävät ainutlaatuista avainta, joka lähetetään omalla ohjelmistollaan. Itse käynnistysproseduuri voidaan varmistaa pin-koodilla ja / tai läheisyys-ilmaisulla.

Joab truck with remote control from Tele Radio

Testaus ja sertifiointi

95 prosentissa tapauksista koneiden ja komponenttien toimittajat suorittavat itse pakollisten turvamerkintöjen ja ilmoitusten tarkastukset. Mutta missä määrin valmistaja on tosiasiallisesti suorittanut testit ja analyysit vaatimusten mukaisesti, jää loppukäyttäjälle usein epäselväksi.
Tele Radio on tietoinen siitä, että sen lähettimiä ja vastaanottimia käytetään kriittisissä paikoissa. Korkeimman turvallisuustason takaamiseksi tarkastuslaitos tarkastaa tuotteet itsenäisesti. Tarvittavat todistukset ovat aina saatavilla, jos tarve ilmenee. Käyttäjänä sinun tulee voida olla 100% varma Tele Radio -tuotteiden turvallisuudesta.