Kaldırma uygulamaları pazarı büyük ve çeşitlidir. Tele-Radio’da kaldırma uygulamalarını aşağıdaki başlıklar altında grupluyoruz.