Tiger G2, sändare, 12x2-stegsknappar, SIL3, PLe | Tele Radio