Nederlands

De juiste frequentie voor het beste, veilige bereik

Geen onderdeel van een categorie • Posted on april 25, 2022 at 7:27 am

Wie met zenders en ontvangers werkt, krijgt vroeger of later te maken met het begrip ‘frequenties’. Wat zijn frequenties precies, hoe worden ze toegepast, welke frequentie moet je kiezen in welke situatie en hoe zorgen we daarbij voor een veilige communicatie?

Wat is frequentie?

Apparatuur communiceert draadloos met elkaar via geluidsgolven. Deze techniek wordt gebruikt op land, op zee en in de lucht. Deze geluidsgolven zijn eigenlijk luchttrillingen en het aantal trillingen per seconde wordt aangeduid met: ‘frequentie.’ Een frequentie van 433 MHz betekent dus 433 miljoen trillingen per seconde. Ook Tele Radio maakt gebruik van frequenties voor haar industriële, radiografische besturingen.

Welke frequentie moet ik kiezen?

Bij Tele Radio kunt u kiezen uit verschillende frequenties voor de combinatie van zender en ontvanger. Wij hebben systemen die werken op 433, 869 of 915MHz en op 2.4GHz. Maar welke keuze is voor u de beste?

Bij de keuze van de zender en de frequentie zijn er drie zaken om in de gaten te houden. De eerste is de vraag welke frequenties wettelijk zijn toegestaan in de regio waar u de zender gaat gebruiken. Want sommige frequenties mogen alleen gebruikt worden voor bepaalde toepassingen: militair, luchtvaart en dergelijke. De tweede vraag waarop we antwoord willen hebben: is er (te)veel hinder mogelijk van andere draadloze verbindingen? En de derde vraag is of er obstakels zijn of reflecties van stalen frames, muren enzovoort die de draadloze verbinding kunnen verstoren of zelfs belemmeren?

1. Welke frequenties toepassen?

Frequenties verschillen per regio. In Europa worden bijvoorbeeld 433 of 869MHz veel gebruikt, terwijl in diverse Amerikaanse landen 433 of 915MHz in zwang zijn. Wanneer een fabrikant wereldwijd machines levert kan de meer algemene frequentie van 2,4GHz handiger zijn, omdat deze overal vrij toepasbaar is (maar daardoor ook minder veilig en storingsgevoeliger).

De algemene regel is, dat hoge frequenties (treble) met hun korte golfvorm een kortere afstand afleggen en daardoor vrij snel tegen een muur zullen weerkaatsen, terwijl lage frequenties (bass) met hun langere golfvorm juist een grotere afstand afleggen en daardoor gemakkelijker door een muur of obstakel heen zullen dringen.

2. Het best mogelijke signaal

In de systemen van Tele Radio zitten diverse technologieën om het beste signaal te krijgen. Daarnaast is het belangrijk dat andere draadloze verbindingen niet op hetzelfde signaal zitten. Daar is de techniek op ontwikkeld en beveiligd.

3. Obstakels vermijden of omzeilen

Obstakels kunnen altijd zorgen voor het verlies van een verbinding. Dat is niet alleen vervelend, maar kan ook gevaarlijk zijn en is te ondervangen met hulpmiddelen zoals signaalversterkers, richtantennes en dergelijke. Tele Radio heeft een groot assortiment van dergelijke hulpmiddelen om voor uw specifieke situatie de beste resultaten te realiseren.

Veilig communiceren

Veilig communiceren houdt in dat altijd voorkomen moet worden dat er met een niet geautoriseerde zender aangestuurd kan worden op de ontvanger van uw machine of apparaat.

Alle systemen van Tele Radio zijn op dat punt veilig te gebruiken. Al in het eenvoudigste systeem is iedere zender standaard uitgevoerd met een unieke sleutel, die vanuit onze eigen software over de gebruikte frequentie wordt verstuurd. Door deze unieke sleutel, een bepaalde frequentie en onze eigen software is inbreuk onmogelijk. Verder kan met behulp van een door de gebruiker in te voeren pincode worden voorkomen dat een ongeautoriseerde persoon de zender gaat bedienen.

Dat is van groot belang bij (zware) hijs- en heftoepassingen, industriële toepassingen zoals transportbanden en puinbrekers, maar net zo goed bij de aansturing van poorten, deuren en bij graafmachines, baggerschepen en velerlei voertuigen, van sleepwagens tot betonmixers.

Back