Nederlands

De juiste frequentie voor het beste en veiligste bereik

Geen onderdeel van een categorie • Posted on juli 11, 2023 at 10:07 am

Wie werkt met zenders en ontvangers krijgt vroeg of laat te maken met het begrip ‘frequenties’. Wat zijn frequenties precies, hoe worden ze toegepast, welke frequentie moet je kiezen in welke situatie en hoe zorgen we voor een veilige communicatie?

Wat is frequentie?

Apparatuur communiceert draadloos met elkaar via geluidsgolven. Deze techniek wordt gebruikt op het land, op zee en in de lucht. Geluidsgolven zijn eigenlijk trillingen en het aantal trillingen per seconde wordt aangeduid als ‘frequentie’.

Bijvoorbeeld, een frequentie van 433 MHz betekent 433 miljoen trillingen per seconde. Ook Tele Radio maakt gebruik van frequenties voor haar industriële, radiografische besturingen.

Welke frequentie moet ik kiezen?

Bij Tele Radio gebruikt verschillende frequenties voor de combinatie van zender en ontvanger. Wij hebben systemen die werken op 433, 869 of 915 MHz en op 2.4 GHz. Maar welke keuze is voor jou de beste?

Bij de keuze van de zender en de frequentie zijn er drie zaken om in de gaten te houden. Ten eerste, welke frequenties zijn wettelijk toegestaan in de regio waar je de zender gaat gebruiken? Sommige frequenties mogen alleen gebruikt worden voor bepaalde toepassingen zoals militair, luchtvaart en dergelijke. Ten tweede, is er (te) veel interferentie mogelijk van andere draadloze verbindingen? En ten derde, zijn er obstakels of reflecties van stalen frames, muren enzovoort die de draadloze verbinding kunnen verstoren of zelfs belemmeren?

1. Welke frequenties toepassen?

Radiofrequenties zijn algemeen gereguleerd en het toegestane gebruik ervan kan variëren afhankelijk van de regio in de wereld waar de apparatuur wordt gebruikt. In Europa worden bijvoorbeeld vaak frequenties van 433 of 869 MHz gebruikt, terwijl in Amerikaanse landen frequenties van 433 of 915 MHz populair zijn. Wanneer een fabrikant wereldwijd machines levert, kan de meer universele frequentie van 2,4 GHz handiger zijn.

Als algemene regel geldt dat hoge frequenties (hoge tonen – treble) met kleine golfvormen kortere afstanden afleggen en de neiging hebben om snel tegen muren te weerkaatsen. Omgekeerd kunnen lage frequenties (lage tonen – bass) met lange golfvormen grotere afstanden afleggen en is de kans groter dat ze door muren of obstakels heen dringen.

2. Het best mogelijke signaal

In de systemen van Tele Radio zijn diverse technologieën verwerkt om het beste signaal te krijgen. Daarnaast is het belangrijk dat andere draadloze verbindingen niet op hetzelfde signaal zitten. Hiervoor is de techniek ontwikkeld en beveiligd.

3. Obstakels vermijden of omzeilen

Obstakels kunnen altijd zorgen voor het verlies van een verbinding. Dit is niet alleen vervelend, maar kan ook gevaarlijk zijn. Gelukkig kunnen hulpmiddelen zoals signaalversterkers en richtantennes worden gebruikt om obstakels te vermijden of te omzeilen. Tele Radio biedt een breed assortiment van dergelijke accessoires om de beste resultaten te behalen in jouw specifieke situatie.

Veilig communiceren

Veilige communicatie vereist het voorkomen van niet-geautoriseerde bediening van de ontvanger op uw machine of apparaat. Alle Tele Radio systemen zijn ontworpen met het oog op veiligheid. Zelfs het eenvoudigste systeem bevat een unieke sleutel in elke zender, die wordt verzonden via onze eigen software met behulp van de gekozen frequentie. Met deze oplossing zorgen we ervoor dat alleen de geselecteerde/bedoelde ontvangers worden aangestuurd. Afhankelijk van het productassortiment kan ook een pincode worden geconfigureerd om te voorkomen dat onbevoegden de zender bedienen.

Dit is van groot belang bij zware hijs- en heftoepassingen, bij industriële toepassingen zoals transportbanden en puinbrekers, maar ook poort- en deurbediening, graafmachines, baggermachines en diverse voertuigen, variërend van bergingsvoertuigen tot betonmixers.

Back