Riktig frekvens for den beste, sikre rekkevidden

Uncategorized @nb • Posted on april 28, 2022 at 7:13 am

Alle som jobber med sendere og mottakere vil før eller siden måtte forholde seg til begrepet ‘frekvenser‘. Hva er egentlig frekvenser, hvordan brukes de, hvilken frekvens bør du velge i hvilken situasjon og hvordan sikrer vi sikker kommunikasjon?

Hva er frekvens?

Utstyr kommuniserer trådløst med hverandre via lydbølger. Denne teknikken brukes på land, til sjøs og i luften. Disse lydbølgene er faktisk luftvibrasjoner og antall vibrasjoner per sekund er indikert med: ‘frekvens.’ En frekvens på 433 MHz betyr derfor 433 millioner vibrasjoner per sekund. Tele Radio bruker også frekvenser for sine industrielle radiokontroller.

Hvilken frekvens bør jeg velge?

Hos Tele Radio kan du velge mellom ulike frekvenser for kombinasjonen av sender og mottaker. Vi har systemer som opererer på 433, 869 eller 915MHz og på 2,4GHz. Men hvilket valg er best for deg?

Når du velger kanal og frekvens, er det tre ting å huske på. Det første er spørsmålet om hvilke frekvenser som er lovlig tillatt i regionen der du skal bruke senderen. Dette fordi noen frekvenser bare kan brukes til visse bruksområder: for eksempel militær, luftfart og lignende. Det andre spørsmålet du må tenke på: er det (for) mye hindring fra annen trådløs kommunikasjon? Og det tredje spørsmålet; er det noen hindringer eller refleksjoner fra stålrammer, vegger etc. som kan forstyrre eller til og med hindre den trådløse kommunikasjonen?

1. Hvilke frekvenser skal man bruke?

Frekvenser varierer etter region. For eksempel, i Europa er 433 eller 869MHz mye brukt, mens 433 eller 915MHz er på det man bruker i amerikanske land. Når en produsent leverer maskiner over hele verden, kan den mer generelle frekvensen på 2,4 GHz være mer praktisk, fordi den kan brukes hvor som helst (den er også mindre sikker og mer utsatt for interferens).

Den generelle regelen er at høye frekvenser (diskant) med sin korte bølgeform reiser en kortere avstand og vil derfor sprette av en vegg ganske raskt, mens lave frekvenser (bass) med sin lengre bølgeform reiser en større avstand og derfor lettere gjennom en vegg. eller hindring vil trenge inn.

2.Det beste mulige signalet

Tele Radios systemer inneholder ulike teknologier for å få det beste signalet. I tillegg er det viktig at andre trådløse tilkoblinger ikke er på samme signal. Teknologien er utviklet og sikret for dette.

3. Unngå eller omgå hindringer

Hindringer kan alltid forårsake tap av forbindelse. Dette er ikke bare irriterende, men også være farlig. Dette kan man forhindre med tilbehør som for eksempel signalforsterkere, retningsantenner og lignende. Tele Radio har et bredt utvalg av slik tilbehør for å oppnå de beste resultatene for din spesifikke situasjon.

Sikker kommunikasjon

Med sikker kommunikasjon, mener vi at det alltid må forhindres at en uautorisert sender kan styre mottakeren til din maskin eller enhet.

Alle Tele Radio-systemer er sikre å bruke i den forstand. Selv i det enkleste systemet er hver sender utstyrt med en unik nøkkel, som sendes fra vår egen programvare over frekvensen som brukes. På grunn av denne unike nøkkelen, en viss frekvens og vår egen programvare, er brudd umulig. Ved hjelp av en pinkode som skal tastes inn av brukeren, er det også mulig å hindre en uautorisert person i å bruke senderen.

Dette er veldig viktig for (tunge) heise- og løfteapplikasjoner, industrielle applikasjoner som transportbånd og steinknusere, men like mye for styring av porter, dører og for gravemaskiner, mudderverk og ulike kjøretøy, fra bergingsbiler til betongblandere.

Back