LOGISTIKK

Tele Radio tilbyr trådløse løsninger for mange logistikkapplikasjoner

Radiostyring øker ikke bare effektiviteten i arbeidet betydelig, men den skaper også et tryggere arbeidsmiljø for mennesker og reduserer risikoen for å skade ting som lagerreoler eller transportbånd.

Vi har løsninger for lagersystemer, transportbånd, gaffeltrucker etc. Med vår radiostyring kan alle slags logistikkapplikasjoner enkelt styres trådløst for bedre sikt for operatøren og fra sikker avstand.

Vi har blant annet sendere med sertifisert stoppknapp som oppfyller sikkerhetsstandardene PLd/SIL3, dette er avgjørende med tanke på sikkerhet. Hvis det er en feilmelding eller hvis senderen er utenfor mottakerens rekkevidde, aktiveres stopp automatisk. Tilt- og fallsensoren deaktiverer automatisk systemet i tilfelle en uventet, potensielt farlig bevegelse. Dette forhindrer uønsket trykking av knapper og aktivering av funksjoner og garanterer nødvendig sikkerhet. Et must for mange logistikkapplikasjoner.

Arbeider gaffeltruck radiostyring

Feilsikker operasjon

Sikkerhetsrelé(er) kutter utenfor rekkevidde, dødt batteri, ødelagt sender etc. Uavhengige sertifiserte sikkerhetsnivåer.

Støv- og vannbeskyttelse

Våre sendere er ekstremt robuste. Noen er IP65 og de fleste er IP67-sertifisert.

Service

Kunder over hele verden stoler på merkevaren vår. Vi tilbyr utmerket service og skreddersydde løsninger.

APPLIKASJONER

For å gi en ide om mulighetene, har vi noen eksempler på bruksområder og deres typiske produkter nedenfor:

TRANSPORTBÅND

Transportbånd for å flytte produkter eller byggematerialer, enten i et lager, en gruve eller festet til et kjøretøy. Disse beltene kan styres med radiostyring for å holde trygg avstand og bedre sikt for operatøren. Trådløse sendere reduserer også risikoen for å snuble over kabler.

PALLETERING

På varehus øker et palletransportsystem betydelig lagringskapasitet og arbeidseffektivitet. Dette er fordi det er et elektrisk drevet lagersystem som gjør lasting og lossing av paller raskere og sikrere og sikrer en høyere grad av reolfylling. Palleteringssystemer styres ofte trådløst.

GAFFELTRUCKER

En gaffeltruck er et transportmiddel drevet av en elektrisk motor eller en forbrenningsmotor, hovedsakelig for transport av varer som står på en pall, for eksempel i et lager eller på en plass. For bruk på lageret er gaffeltrucker med radiostyring best egnet.

Dine preferanser for sikkerhet og funksjonalitet

Valget av riktig sender for din applikasjon gjøres best i samråd med Tele Radio sine ansatte. Vi leverer forskjellige sendere med spesifikke egenskaper. Følgende tre ting er avgjørende for ditt valg:

Sikkerhetsnivå

Våre sendere er sikre, med mange modeller som har uavhengig sikkerhetssertifisering. Dette betyr at stoppknappens funksjon er testet og verifisert av en ekstern, uavhengig part. Det anbefales å velge et system med uavhengig sikkerhetssertifisering dersom man ønsker å minimere risikoen for skade ved bruk av maskiner. Ingen sikkerhetsrisiko? Da kan du velge en sender uten sertifisering.

Knapper eller joystick

Med bruk av trykknapper er en sender mer håndterlig, men absolutt ikke mindre presis. En sender med proporsjonale trykknapper har, for eksempel, presisjonen til en joysticksender. Ved å trykke lengre inn på knappen, øker graden av aktivering. En joysticksender er større, men har for eksempel flere muligheter for tilpasning i form av spesialknapper, brytere og spaker.

Tilbakemeldingsinformasjon

Enkelte sendere kan motta informasjon tilbake fra en kontrollert mottaker. Avhengig av systemet, kan du få informasjonen synlig ved hjelp av lysdioder på senderen eller via et display. Når du styrer en kran, er det for eksempel mulig å bruke displayet til å vise informasjon som løftevekt eller varsler. Denne funksjonen vil være mindre relevant for mindre kompliserte applikasjoner, som lastebilvinsjer.