MARINE & OFFSHORE

Vi hjelper marin sektor

Tele Radio leverer løsninger til alle områder innen marin sektor. Enten du eier et lite privat fartøy eller et stort skip, har vi radiostyring som passer for deg. Når det kommer til båt eller skip, for elver og sjøer, eller ute i havet, er det mange forskjellige bruksområder, og det er veldig vanskelig å dekke dem alle, men noen få eksempler på det vi tilbyr løsninger for er: portalkraner, landganger, lys, ankere, vinsjer og mange flere. Noen ganger kan det å måtte oppholde seg i førerhuset bety at du ikke har den beste oversikten over handlinger, dette kan forårsake ulykker eller hemme produktiviteten. En løsning med radiostyring gi deg muligheten til å stå akkurat der du trenger å være for best oversikt og ikke forankret til der kontrollpanelet er plassert.

APPLIKASJONER

For å gi en idé om alle mulighetene, har vi noen eksempler på bruksområder og deres typiske produkter nedenfor:

LANDGANGER

Elektriske landganger for båter og skip er en vanlig applikasjon som har stor nytte av radiostyring. Hev eller senk landgangen praktisk fra kaiene, akkurat når du trenger det.

LYS

For et skip er det veldig praktisk å kunne ha muligheten til å slå på og av lys mens du manøvrerer gjennom skipet med radiostyring. Hvis du har et større skip kan personalet ha egne sendere som gjør det lettere for dem å imøtekomme gjestenes behov.

MUDDERFARTØY

Mudring med farlig materiale og rensemudring med hydraulikkomponenter trenger spesielle radiostyringssystemer som kan håndtere ventilkontroller. Et område Tele Radio er godt kjent med. En liste over kontrollpunkter kan være graveutstyr, stabiliseringspontonger, skruekuttere eller andre krantyper.

Your preferences regarding safety and functionality

The choice of the right transmitter for your application is best made in consultation with Tele Radio employees. We supply different transmitters with specific properties. The following three things are essential for your choice:

Safety level

Our transmitters are safe, with many types having independent safety certification. This means that the correct functioning of the safety button has been tested and verified by an external, independent party. It is recommended to choose a system with an independent safety certification if you want to minimize the risk of injury when using machinery. No security risk? Then you can choose a transmitter without certification. 

Buttons or joysticks

With the use of buttons, a transmitter is more manageable, but certainly not less precise in its control. For example, a transmitter with proportional pushbuttons resembles the precision of a joystick transmitter. By further pressing the button, the degree of actuation increases. A joystick transmitter is larger but offers more options for customization in the form of special buttons, switches, and paddles, for example.

Feedback information

Certain transmitters can receive information back from a controlled receiver. Depending on the system, the information is visible utilizing LEDs on the transmitter or via a display. For example, when controlling a crane, it is possible to use the display to show information like the lifting weight or warning signs. This function will be less relevant for less complicated tasks like truck winches.