Veien som arbeidsplass

Markedet for radiostyring innen mobile kjøretøy og hydraulikk er enormt, inneholder mange forskjellige tilpassede kontroller og ulik funksjonalitet. Noen felles bruksområder er for eksempel redningsutstyr, utrykningskjøretøy, vakuumbiler og lastebilmonterte kraner. Det finnes også mindre kjøretøy som ATV, skogtransport og mobile trafikklys som benytter vinsjsystemer, ankerspillkontroller og mye mer. Alt dette kan ha stor nytte av radiostyring! Tele Radio har levert systemer for radiostyring til maskiner i disse miljøene, som ofte kan være krevende, i flere tiår. Vi vet hvilke funksjoner som er viktige, og derfor produserer vi produktene våre med holdbarhet, brukervennlighet og sikkerhet i tankene.

Når ventiler og oljetrykk er viktig

Maskiner og utstyr som drives av hydraulikksystemer, finner man over alt. Når stor kraft må brukes med presisjon, følsomhet og enkelhet, er hydraulikk vanligvis førstevalget. I hvert felt, fra skogbruk til gruvedrift, fra konstruksjon til landbruk, flyttes verden av maskiner – og hydraulikk flytter på maskinene. Det er i dette miljøet at radiostyring fra Tele Radio gir deg muligheten til å benytte deg av all maskinens styrke. Proporsjonal kontroll, integrert logikk og tilbakemelding fra hver eneste maskinfunksjon gir deg muligheten til å styre hydraulikk-kretsen til alle dagens kraftige maskiner enkelt, sikkert og komfortabelt. Ved bruk av maskiner i farlige miljøer, som gruvemaskiner eller muddermaskiner, brukes Tele Radios radiostyring for å holde seg utenfor farlige arbeidsområder. Hindrer plasseringen av det integrerte kontrollpanelet din evne til å overvåke produksjonen eller prosessen? La våre trådløse løsninger få deg tett opptil der det skjer! På denne måten kan du reagere raskere og mer effektivt når det er bruk for din ekspertise. Med radiostyring fra Tele Radio kan du få friheten til å være der det trengs mest! Våre fjernkontroller kan gi deg enkle løsninger fra alt til å enkelt slå av og på, til de mer tilpassede kontrollplattformene med alt som hører med.

Dører og porter

Vi har også systemer for  dører og porter