Förnyat typgodkännande från Lloyd's Register för Tele Radio TIGER G2 | Tele Radio

Förnyat typgodkännande från Lloyd’s Register för Tele Radio TIGER G2

Blog • Posted on januari 31, 2020 at 11:14 f m

Det förnyade typgodkännandet från Lloyd’s Register (LR) visar att Tele Radio TIGER G2 radiostyrning överensstämmer med industrikvalitets standarder, internationella konventioner och / eller LR-reglerna under ytterligare 5 år. 

Certifieringar är giltiga under en viss tid och klassificeringen måste alltid utföras med hjälp av den senaste testtekniken. LR-typgodkännandet ger tillverkare inom marin-, offshore- och sjöfartsindustrin förtroendet för att Tele Radio TIGER G2-systemet uppfyller standarden för produktkomponenter som deras projekt kräver. 

Lloyds Register är världens största försäkringsbolag inom detta område och klassificerar alla typer av system och deras komponenter, till exempel radiostyrning som kan användas till sjöss. Det är mycket viktigt för Tele Radio, som tillverkare av radiostyrning, att ha detta certifikat. Många kunder och berörda parter som verkar inom sjöfartsbranschen förväntar sig att tillverkare av radiostyrning har dessa certifikat och kräver detta dokument. 

Utan ett giltigt certifikat kan radiostyrningen inte användas. LR-typgodkännandet accepteras över hela världen. 

Tele Radio
Tele Radio utvecklar, tillverkar och marknadsför säker radiostyrning för industriellt bruk. Med mer än 60 års erfarenhet har vi gedigen kunskap och erfarenhet av radiostyrning. Det är vårt uppdrag att tillhandahålla produktlösningar, tekniker och tjänster inom trådlös utrustning och maskinkommunikation, där tillförlitlighet och säkerhet är de avgörande faktorerna. Tele Radio har levererat radiostyrda system för AIDA-kryssningsfartyg, containerfartyg, stora räddningsfartyg, lyxbåtar och plattformar i många år. 

Lloyd’s Register
Lloyd’s Register började som ett marinklassificeringssällskap år 1760. Idag är de en av världens ledande leverantörer av professionella tjänster inom maskinteknik och teknologi. Deras huvudmål är att förbättra säkerheten och att höja prestanda för kritisk infrastruktur för kunder i över 75 länder världen över. 

Lloyd’s Register är eNotified Body (NoBo) enligt EU:s riktlinjer: det är ett oberoende inspektionsinstitut som äutsedd av nationella regeringar att bedöma om produkter överensstämmer med de relevanta nationella och europeiska direktiven. 

Back