Odnowiony Certyfikat Lloyd’s Register dla sektora morskiego – Sterowanie radiowe Tele Radio

Blog • Posted on January 31, 2020 at 11:14 am

Zatwierdzony przez Lloyd’s Register (LR) certyfikat pokazuje, że system sterowania radiowego Tele Radio z serii TIGER G2 jest zgodny ze stosowanymi w przemyśle standardami jakości, konwencjami międzynarodowymi a także przepisami LR przez kolejne 5 lat.

Certyfikaty są wydawane na pewien określony czas. Klasyfikacji należy dokonywać przy użyciu najnowszej aparatury. Zatwierdzenie typu LR zapewnia producentom 
z branży stoczniowej, morskiej i żeglugowej pewność, że system Tele Radio TIGER G2 posiada certyfikowany standard komponentów

Lloyd’s Register jest największym na świecie organem certyfikacyjnym w tej dziedzinie, klasyfikującym wszelkiego rodzaju systemy i ich komponenty, takie jak nadajniki sterowania radiowego, których można używać w sektorze morskim. Bardzo ważne jest, aby Tele Radio jako producent systemów sterowania radiowego posiadało ten certyfikat. Wielu klientów i zainteresowanych stron działających w branży morskiej wymaga od producentów sterowań radiowych aktualnych certyfikatów LR, które są akceptowane na całym świecie. Sterowanie radiowe nie może być używane bez ważnego certyfikatu.

Tele Radio
Tele Radio opracowuje, produkuje i wprowadza na rynek bezpieczne systemy sterowania radiowego do zastosowań w przemyśle. Dzięki ponad 60 letniemu doświadczeniu posiadamy solidną wiedzę i doświadczenie w zakresie systemów sterowania radiowego. Naszą misją jest dostarczenie kompleksowych rozwiązań produktowych, technologii i usług w dziedzinie sterowania urządzeniami bezprzewodowymi i komunikacji maszynowej, 
w których niezawodność i bezpieczeństwo są kluczowymi czynnikami decydującymi. Tele Radio dostarcza systemy sterowania radiowego dla statków wycieczkowych AIDA, statków kontenerowych, dużych statków ratowniczych, luksusowych jachtów i platform od wielu lat.

Lloyd’s Register
Lloyd’s Register rozpoczął działalność w 1760 roku jako morskie towarzystwo klasyfikacyjne. Dziś jest jednym z wiodących na świecie dostawców profesjonalnych usług dla inżynierii i technologii. Ich głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie wydajności infrastruktury krytycznej dla klientów 
w ponad 75 krajach na całym świecie.

Lloyd’s Register jest jednostką notyfikowaną (NoBo) zgodnie z wytycznymi UE: jest to niezależny instytut kontroli uznany przez rząd.

Back