Odnowiony Certyfikat Lloyd’s Register dla sektora morskiego | Tele Radio

Odnowiony Certyfikat Lloyd’s Register dla sektora morskiego

Blog • Posted on January 31, 2020 at 11:14 am

Zatwierdzony przez Lloyd’s Register (LR) certyfikat pokazuje, że system sterowania radiowego Tele Radio TIGER G2 jest zgodny ze stosowanymi w przemyśle standardami jakości, konwencjami międzynarodowymi, a także przepisami Lloyd’s Register przez kolejne 5 lat.

Certyfikaty są wydawane na pewien okres czasu. Klasyfikacja musi być zawsze dokonywana przy użyciu najnowszej aparatury. Zatwierdzenie typu LR daje producentom z branży stoczniowej, morskiej i żeglugowej pewność, że elementy systemu Tele Radio TIGER G2 posiadają certyfikowany standard. 

Lloyd’s Register jest największym na świecie organem certyfikacyjnym w tej dziedzinie, klasyfikującym wszelkiego rodzaju systemy i ich komponenty, takie jak nadajniki systemów sterowania radiowego, których można używać w sektorze morskim. Bardzo ważne jest to, by Tele Radio (jako producent systemów sterowania radiowego) posiadało ten certyfikat. Wielu klientów i zainteresowanych podmiotów działających w branży morskiej wymaga od producentów sterowań radiowych aktualnych certyfikatów Lloyd’s Register, które są akceptowane na całym świecie. Bez ważnego certyfikatu nadajniki systemów zdalnego sterowania nie mogą być używane. 

Tele Radio

Tele Radio opracowuje, produkuje i wprowadza na rynek bezpieczne systemy sterowania radiowego do zastosowań w przemyśle. Dzięki ponad sześćdziesięcioletniemu doświadczeniu posiadamy solidną wiedzę i doświadczenie w zakresie systemów sterowania radiowego. Naszą misją jest dostarczenie kompleksowych rozwiązań produktowych, technologii i usług w dziedzinie sterowania urządzeniami bezprzewodowymi i komunikacji maszynowej, w których niezawodność i bezpieczeństwo są kluczowymi czynnikami decydującymi. Tele Radio dostarcza systemy sterowania radiowego dla statków wycieczkowych AIDA, statków kontenerowych, dużych statków ratowniczych, luksusowych jachtów i platform od wielu lat.

Lloyd’s Register

Lloyd’s Register rozpoczął działalność w 1760 roku jako morskie towarzystwo klasyfikacyjne. Dziś jest jednym z wiodących na świecie dostawców profesjonalnych usług dla inżynierii i technologii. Ich głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa i zwiększenie wydajności krytycznej infrastruktury dla klientów w ponad 75 krajach na całym świecie.

Lloyd’s Register jest jednostką notyfikowaną (Notified Body) zgodnie z wytycznymi Unii Europejskiej: jest to niezależny instytut kontroli uznany przez rząd.

Back