Hvorfor fjernkontroll?

Praktisk men også trygg

En trådløs fjernkontroll er et praktisk sikkerhetssystem for å styre et maskineri. En av de åpenbare fordelene er at du ikke trenger å gå frem og tilbake til maskinen for å betjene den. Den setter brukeren nøyaktig der de trenger å være, i stedet for de naturlige begrensningene som et kontrollpanel eller tilkoblet kontroll medfører. En trådløs fjernkontroll er heller ikke i veien for brukeren, som et kablet system. Kabelen er både hemmende for arbeidet og en sikkerhetsfare, snublefare og er utsatt for skade og korrosjon. Det kan være både kostbart og tidkrevende å få en kablet fjernkontroll reparert midt i arbeidsdagen, for ikke å nevne om det skulle skje utenfor vanlig kontortid. Kostnaden ved driftsstans i produksjonen skal også tas hensyn til, som i mange tilfeller kan være mye mer enn reparasjonskostnadene.

kranfører med fjernkontroll fra Tele Radio

Frihet i drift, med sinnsro

Med trådløs fjernkontroll er det fullstendig bevegelsesfrihet når en presse, flisriver, høytrykkspumpe eller løfte- og vinsjinstallasjon skal betjenes, med den betryggende vissheten om at nødstopp alltid er innenfor rekkevidde. En trådløs fjernkontroll bidrar betydelig til å begrense risikoene på arbeidsplassen. Tele Radio setter mange sikkerhetsfunksjoner på plass. Vi sørger for at systemene våre overholder de høyeste industristandardene for at alt skal fungere under de mest krevende forhold. Systemer med de høyeste sikkerhetskravene er sertifisert for SIL3, PLd eller PLe. For disse systemene finnes det sikkerhetsreleer som jobber i tandem for at du skal kunne beholde kontroll over maskinen din selv med et visst nivå av funksjonsfeil.

Taue en bil med radiofjernkontroll fra Tele Radio

Hvordan fjernkontroll faktisk er tryggere enn kabelkontroller

Hver maskin og assosiert drift blir usikker ved feil bruk. Med riktig bruk, derimot, har en trådløs fjernkontroll mange fordeler fremfor tradisjonell kabelkontroll. I tillegg til forannevnte fordeler, ha systemene våre forskjellige sikkerhetsfunksjoner som det justerbare “donut”-utvalget. Et spesifikt arbeidsområde kan settes opp for senderen, der operasjonen kan fungere. For eksempel, ikke i umiddelbar nærhet av maskinen – der det er farlig – men heller ikke langt borte, der brukeren ikke har nok sikt. Med kablet løsning er det vanskelig å oppnå en slik funksjon, om ikke umulig.
For å unngå at en maskin styres av en uautorisert sender eller at signalet avbrytes, benytter senderne våre også en unik nøkkel som sendes via programvaren. Selve oppstartprosedyren kan sikres med en PIN-kode og/eller avstandsdeteksjon.

Joab-lastetil med fjernkontroll fra Tele Radio

Uavhengig testing og sertifisering

I 95 % av tilfellene utfører leverandører av maskiner og komponenter selv inspeksjonene for de obligatoriske sikkerhetsmerkingene og erklæringene. Men det er fortsatt uklart for sluttbrukeren i hvilken grad produsenten faktisk har utført testene og analysene i samsvar med kravene.
Tele Radio er oppmerksom på det faktum at deres sendere og mottakere brukes på viktige steder. For å garantere det høyeste nivået av sikkerhet, inspiseres derfor produktene uavhengig av et anerkjent inspeksjonsorgan. Sertifikatene kan alltid vises hvis du ber om dem. Som bruker skal du være 100 % sikker på at Tele Radios produkter er sikre!