Tele Radio TIGER G2 har fornyet sin Lloyd’s Register (LR) typegodkjenning

Blog • Posted on januar 31, 2020 at 11:14 am

Den fornyede typegodkjenningen fra Lloyd’s Register (LR) viser at Tele Radio TIGER G2-systemet samsvarer med anerkjente industristandarder for kvalitet, internasjonale konvensjoner og/eller LR-reglene i ytterligere 5 år.

Sertifiseringer er kun gyldige i en viss tid fordi klassifiseringen må alltid utføres ved å bruke nyeste teknologi for testing. Produsenter innen marine-, offshore- og skipsfartsindustri har mange prosjekter som krever denne typegodkjenningen. Denne gir dem, med andre ord, vissheten om at Tele Radio TIGER G2-systemet har den sertifiserte standarden for produktkomponenter.

Lloyds Register er verdens største forsikringsselskap på dette området og klassifiserer alle slags typer systemer og komponenter. For eksempel radiostyring som skal brukes til sjøs. Derfor er det veldig viktig for Tele Radio, som produsent av radiostyring, å ha dette sertifikatet. Mange av våre kunder som opererer i skipsfart forventer også at produsenter av radiostyring har disse sertifikatene og krever derfor dette dokumentet.
Uten gyldig sertifikat kan ikke radiostyringen brukes. LR-typegodkjenningen aksepteres over hele verden.

Tele Radio
Tele Radio utvikler, produserer og markedsfører sikker radiostyring for industriell bruk. Med mer enn 60 års erfaring i bransjen kan vi skilte med solid kunnskap når det kommer til radiostyring. Vi kan tilby skreddersydde produktløsninger, teknologier og tjenester innen radiostyring og maskinkommunikasjon der pålitelighet og sikkerhet er de viktigste avgjørende faktorene. Tele Radio har også levert radiostyringssystemer til AIDA cruiseskip, containerskip, store redningsskip, luksusyachter og plattformer i mange år.

Lloyd’s Register
Lloyd’s Register startet i 1760 som en marin klassifisering. I dag er de en av verdens ledende leverandører av profesjonelle tjenester for prosjektering og teknologi. Deres hovedmål er å forbedre sikkerheten og å øke ytelsen til kritisk infrastruktur for kunder i over 75 land over hele verden.

Lloyd’s Register er et kontrollorgan (NoBo – Notified Body) i henhold til EUs retningslinjer: det er et uavhengig inspeksjonsinstitutt som er anerkjent av en regjering.

Les mer om Tiger G2-systemet vårt her.

Back