Vi definirate izgled svakog predajnika

Vaš logo, boje, simboli ili tekst. Za dodatnu zaštitu, sigurnost i prepoznatljivost!

Svi naši predajnici i prijemnici mogu biti isporučeni s folijama koje su dizajnirane po vašoj želji. Folije služe za zaštitu predajnika, osiguravaju lakšu i sigurniju upotrebu te doprinose prepoznatljivosti. Izrađene su od visoko kvalitetnog industrijskog (3M) materijala. Odlično podnose intezivnu upotrebu i otporne su na tekućine i blijeđenje. Folije nude dodatni zaštitni sloj proizvodima. Dizajnirane folije imaju i sigurnosnu funkciju. Korištenjem jasnih simbola, dizajniranih prema vašoj aplikaciji smanjuje se mogućnost greške. I također ne manje bitno, predajnici sadrže Vaš korporativni potpis sa logom i bojama.

Dizajnirane folije se mogu isporučivati po komadu. Sloboda izbora u dizajnu kod boja, loga, simbola tipki, fonta teksta, slika ili nekih drugih željenih obilježja. Pošaljite nam vaš dizajn ili zamolite nas da dizajniramo foliju prema Vašim idejama.

 Možemo vam ponuditi dizajniranu foliju za svaki odabrani predajnik i prijemnik kao dodatak. Ako želite naručiti prilagođenu foliju kontaktirajte nas. Rado ćemo vam ponuditi cijenu, upute ili dizajnerski materijal. Ovisno o vašim željama i uputama kreira se dizajn i šalje vama na uvid.

PLEKSI FOLIJE PU FOLIJE

Folija od pleksiglasa ne prekriva tipke već ih okružuje. Dostupne su u tri debljine. Kod najdeblje verzije tipke su manje izbočene pa se samim time i sprečava slučajan i neželjeni pritisak tipke. Pleksi folije se koriste na različitim veličinama predajnika, od manjih i srednjih predajnika pa do sve do velikih izvedba sa upravljačim palicama.

Folije su izrađene od visoko kvalitetnog materijala i otporne su na promjenu boje, ogrebotine, razne tekućine, itd.

Folije napravljene od fleksibilne, visoko kvalitetne gume (PU) koja je otporna na izbjeljivanje i tekućine. Folija potpuno prekriva tipke. Koriste se na većim predajnicima, ali moguće ih je i koristiti za manje predajnike kao zamjena pleksi folija ukoliko se žele prekriti tipke zbog dodatne zaštite.